JM Royal Beauty Salon - шаблон joomla Mp3

 Täiskursus „Juuste hooldus“

Juuste hooldus koolitus õppekava

 

Koolitaja                     Sopran Projekt OU      

Aadress                       Kerese 6, Narva

Kodulehekülg             www.lilia.ee

Telefon                       mob. + 372 58070448      

 

KURSUSE NIMETUS, õppekeel: Juuste hooldus algkurs, õppekeel vene keel.

ÕPPEKAVARÜHM: Juuksuritöö ja iluteenindus

Kutseala: õppimine.

KURSUSE KORRALDAJATE EESMÄRGID

kursuse osaleja võib töötada erinevate; sobivad teenused; suhelda klientidega korrektselt; vastutada tehtud töö eest.

toetada täiskasvanute koolitajaid kutseeksamiks ettevalmistamisel;

soodustada täiskasvanute õppe kvaliteedi parendamist.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes kursuslane:

käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina;

on arendanud esinemis- ja eneseväljendusoskust ja -rikkust;

valdab õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi;

järgib reegleid, tehnikat ja tööprotsessi

iseseisvalt korraldab oma tööd klientidega

vastutab tehtud töö eest

oskab töötada meeskonnas

töökoha ohutus ja hügieen

hindab oma oskusi 

püüab arendada oskusi erinevates suundades

valib värvi kliendi soovil

oskab töötada keemiliste ühenditega

teadlikult planeerib oma arengut.

VASTAVUS KUTSESTANDARDILE

Õppekava on koostatud lähtudes täiskasvanute koolitaja.

Õppekava planeerimisel ja koolituse korraldamisel arvestame, et täiskasvanute koolitaja kohustuslikud kompetentsid on:

Õppeprotsessi ettevalmistamine

Õppeprotsessi läbiviimine 

Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine

Arendus-, loome- ja teadustegevus

Professionaalne eneseareng 

Kutset läbivad kompetentsid, mille arengu toetamisele pöörame tähelepanu:

1) Koolitaja tunneb koolitustel käsitlevat teemat/ainet

2) Ta teab  põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest

3) Ta väärtustab täiskasvanud õppijat, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi, järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat

4) Loob õppimist ja suhtlemist soodustava keskkonna

5) Järgib täiskasvanuõpet reguleerivaid seadusi

6) Käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina

7) Kasutab korrektset koolituse läbiviimise

8) Kasutab sobilikke IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida ja kasutab seda vastavalt autorikaitseseadusele; teab e-õppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid e-õppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale; kasutab sobilikke IKT vahendeid enesearengu toetamisel.

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad; algajad ilu stääris, väikeste lastega inimesed; ilma hariduseta; kogemuseta selles suunas; puuetega inimesed; olenemata vanusest; inimesed, kes soovivad juuksuri saoks vajalikke põhiteadmisi ja oskusi õppida.

Uuringu algust määrab täitevrühm.

           Nõuded õppekava alustamiseks: 

Avaldus

Arstitõend

Id kaart

Leping

KURSUSE KESTUS Kursuse kogumaht on 150 ak. tundi, millest 38 ak. tundi - audititööd, 72 ak. tundi - praktiline töö, 40 ak. tundi - iseseisev töö.

Õpetamine toimub vene keeles.

Üliõpilaselt ei ole vajalik lisakulusid.

              Õppekogus: 150 akadeemilist tundi

 Maksetingimused:

Makse tehakse ettevõtte kulul. Sularahas. kirjalik kontroll maksmiseks.

Riik tagastab õppemaksu eest 20% tulumaksust.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 1950 EUR (km-ga) 

ÕPPEPROGRAMM

Teemad ja võtmesõnad, tunnid:

Audititöö 4 ak.t.

instrumentide ja töökoha desinfitseerimine ja steriliseerimine

Audititöö 4 ak.t.

Juuste struktuur, Juuste tüübid. Juuksehooldus hooaja järgi. - loeng

Audititöö 30 ak.t.

Juuksehooldusmeetodid: juuste ekraneerimine, juuste lamineerimine, juuste bioniseerimine, igakülgne juuksehooldus, keratiinihooldus, keratiini juuste taastamine, termo keratiinihooldus, juuste väljalangemine, juuste niisutamine, juuste rekonstrueerimine, botoxi juuksed, külm taastumine juuksed, juuste plast, keratiin juuste sirgendamine - loeng

Praktika koolikeskkonnas 8 akadeemilist tundi:

Tööhügieen. Vahendite puhastamine ja hooldus. Hooldusvalik juuksetüübi järgi mudelitel õpetaja juhendamisel.

Praktika koolikeskkonnas 64 akadeemilist tundi:

juuste ekraneerimine, juuste lamineerimine, juuste bioniseerimine, igakülgne juuksehooldus, keratiinihooldus, keratiinijuuste taastamine, termo keratiinihooldus, juuste väljalangemine, juuste niisutamine, juuste rekonstrueerimine, botoxi juuksed, külmade juuste taastamine, juukseplastika keratiini juuste sirgendamine - praktika mudeleid õpetaja juhendamisel.

Iseseisev töö 40 ak.t.

Juuste tüübi hoolduse valik. juuste ekraneerimine, juuste lamineerimine, juuste bioniseerimine, igakülgne juuksehooldus, keratiinihooldus, keratiinijuuste taastamine, termo keratiinihooldus, juuste väljalangemine, juuste niisutamine, juuste rekonstrueerimine, botoxi juuksed, külm juuste taastamine, juukseplastika keratiini juuste sirgendamine. - iseseisev töö õpetaja juhendamisel.

Õppesisu:

1. Klienditeenindus

2. Instrumentide ja töökoha desinfitseerimine ja steriliseerimine

3. Juuste struktuur. Juuste liigid. Juuksehooldus hooaja järgi

4. Tehnika juuste varjestus

5. Tehnika juuste lamineerimine

6. Tehnika juuste bioniseerimine

7. Tehnika terviklik juuksehooldus

8. Keratiini hooldus

9. Tehnika keratiini juuste taastamine

10. Tehnika hooldus termo keratiin

11. Juuste väljalangemise tehnika

12. Tehnika juuste niisutamine

13. Juuste rekonstrueerimise tehnika

14. Botoxi juuksedetehnika

15. Tehnika külma juuste taastamine

16. Plastiku juuksed

17. Keratiini juuste sirgendamine

KOKKU 150 tundi 

METOODIKA

Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolitus viiakse läbi Sopran Projekt OU õpperuumides. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale.

Koolitusel on olemas ka e-keskkond osalejate suhtlemiseks, kodutööde esitamiseks ja materjalide jagamiseks.

-Õpilane peab õigeaegselt ja heas usus täitma kõiki õppeülesandeid, mis on ette nähtud konkreetse õppekava jaõppekava juhendi osana.

- Osaleda kõigis õppetundides.

- Edukalt täita määratud ülesandeid ja näidata oskusi.

 Õpilaste arv ühes rühmas, kus on maksimaalselt 2 inimest. Kursuste ülevaated salvestatakse raamatusse. mis asub treeningruumis.

HINDAMISKRITEERIUMID

Koolituse tulemuslikkuse hindamine toimub koolituse osaleja, koolituse korraldajate .

Kohustuslikke kompetentse hinnatakse järgmiste meetodite abil: dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.

Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisel.

Hindamiskriteeriumid vastavad täiskasvanud koolitaja kutseeksami Hindamisstandardi kriteerimidele.

ÕPPEMATERJALID

vene keeles

  - Ajakirjad “Londa”, “Iluguru”, “Hair”, “Hairstyle” · E-kursus „Soengukunst ja kujundamine“ Logina 2012 a.

  - Juukselõikamise aabits. Kremer, G., Wadeson, J. Professional Men`s Hairdressing, The art of cutting and styling 2003

  - ESTEL Professional Soengukujundamise aabits, 2012

  - koostatud raamatute juhendaja.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Kursusele on oodatud täiskasvanute koolitajad, kes:

soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi koolituste efektiivsemaks läbiviimiseks.

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Kursuse lõpus saavad tunnistuse kursuslased, kes on läbinud minimaalselt 80% õppekava nõutud mahust, sooritanud edukalt praktilised ülesanded ja lõputööd ning koostanud portfoolio (sh. eneseanalüüs).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 Lõpetamisel väljastatakse Sopran Projekt OU tunnistus koos õiendiga.

KOOLITAJAD

Boroshneva Yana Nikolaevna, haridus: stilist, vagunite juuksur; Juuksuri kogemus: 6 aastat; Täiskasvanuhariduse kogemus: 4 aastat. Kõik on kinnitatud diplomitega.

 

Estonia. Ida Virumaa.

Narva. Kerese 6 - M1

Теl. 58070448

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.